اهداف و چشم انداز

هدف مجله مدیریت عملیات، انتشار مقالات علمی- پژوهشی در زمینه مدیریت تولید و عملیات و مقالات میان رشته­ ای مربوط به گرایش­ های مختلف مدیریت حاوی آخرین یافته­ های محققان و اندیشمندان و کمک به توسعه مبانی علمی، نظری و تحقیقی در زمینه مدیریت می­ باشد.


مأموریت مجله مدیریت عملیات، کمک به توسعه مرز دانش از طریق انتشار آخرین یافته­ های تحقیقات تجربی در زمینه علوم مدیریت به طور عام و مدیریت تولید و عملیات به طور خاص می باشد. و در این راه از استانداردهای نگارش مقالات علمی و اصول اخلاقی پژوهش تبعیت می کند.


چشم انداز مجله مدیریت عملیات، دستیابی به رتبه قابل قبول (رتبه A یا B) در رتبه ­بندی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در دومین سال فعالیت خود (1401)  و اخذ رتبه علمی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سال 1405 می باشد.