درباره نشریه

بنام خدا

مجله «مدیریت عملیات» بر اساس مجوز شماره 23448/ص/99 مورخه 1399/06/10 اداره کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی و بر اساس تأیید هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مورخه 1399/02/22 منتشر می­ گردد.

محورهای موضوعی مجله:

 • مدل های حمل و نقل در صنعت و خدمات
 • رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تامین
 • مدل­های برنامه‌ریزی و کنترل عملیات
 • رویکردهای نوین در مدیریت موجودی
 • رویکردهای نوین در مدیریت کیفیت و بازرسی
 • مطالعات مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات، قابلیت اطمینان
 • ارزیابی بهره­وری، عملکرد، هزینه و سرعت در مدیریت عملیات
 • مطالعات مرتبط با ارزیابی کار و زمان
 • دستاوردهای مرتبط با مدیریت عملیات از منظر ارزیابی اقتصادی، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
 • رویکردهای نوین در تحلیل سیستم­ها و سیستمهای پویا
 • بررسی و تحلیل توالی عملیات و زمان بندی
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در حوزه مدیریت عملیات
 • استراتژی های نوین در حوزه مدیریت عملیات
 • کاربرد مدل های تصمیم گیری در حوزه مدیریت عملیات
 • رویکردهای نوین در تئوری صف و فرآیندهای تصادفی مرتبط با مدیریت عملیات
 • کاربرد روشهای فرا ابتکاری و هوشمند در حوزه مدیریت عملیات
 • سایر موضوعات مرتبط با مدیریت با تشخیص هیات تحریریه در فرآیند داوری و چاپ قرار می گیرند.