کلیدواژه‌ها = برون سپاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم برون سپاری در شرکت آبفای مشهد

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-60

هوشنگ تقی زاده؛ علی دیوان بیگی