شماره‌های پیشین نشریه

بنام خدا

مجله «مدیریت عملیات» بر اساس مجوز شماره 23448/ص/99 مورخه 1399/06/10 اداره کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی و بر اساس تأیید هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مورخه 1399/02/22 منتشر می­ گردد.

 

 

فراخوان مقاله

از اساتید، دانشجویان و محققان محترم برای ارسال مقاله جهت چاپ در شماره بهار 1400 دعوت به عمل می آید.